Informacja dotycząca uruchomienia żłobka i przedszkoli na terenie Łazisk Górnych

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną i faktem, że na terenie powiatu i województwa notuje się wzrost zachorowań na koronawirusa Burmistrz Miasta Łaziska Górne wspólnie
z dyrektorami miejskiego żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi podjął decyzję o nieotwieraniu w dniu 6 maja 2020 roku miejskich przedszkoli oraz żłobka.

Zamknięcie przedszkoli i żłobka w przypadku, gdy rodzice pracują jest sporym utrudnieniem, jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, przede wszystkim dzieci, jak również nauczycieli i personelu – stąd taka decyzja.

Jeżeli sytuacja na to pozwoli, uruchamianie placówek rozpocznie się od poniedziałku
18 maja 2020 roku. Wówczas do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i żłobka przyjmowane będą dzieci rodziców, którzy wyrazili taką chęć
w przeprowadzonym przez dyrektorów poszczególnych placówek rozeznaniu,

z pierwszeństwem dla dzieci obojga rodziców pracujących i ustalonych sektorów gospodarki Wcześniej podejmowane będą niezbędne kroki, aby w żłobku i przedszkolach zostały spełnione wszelkie wymogi sanitarne. Wkrótce opublikowane też zostaną zasady funkcjonowania placówek oparte na wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Burmistrz Miasta Łaziska Górne zaznacza, że terminy mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.