Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA – TERMINY I WNIOSKI

Prosimy o zapoznanie się z terminami i wnioskami  przyjęcia do przedszkola oraz deklaracją kontynuacji.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Oświadczenie woli potwierdzające przez rodzica kandydata wolę korzystania z usług przedszkola