O Nas

Przedszkole Nr 3 w Łaziskach Górnych istnieje od bardzo dawna. Sięga czasów II wojny światowej. Mieściło się wówczas w Szkole Podstawowej Nr 2 na ul. Cieszyńskiej (obecne liceum). Ze zbiorów prywatnych udostępniono zdjęcia wykonane w tamtym czasie.

13
15
16

Być może ktoś odnajdzie się na nich. W przedszkolu prowadzona była jedna grupa dzieci w wieku od 3-6 lat.

Ponieważ warunki lokalowe w tej placówce nie były imponujące ówczesne władze miasta zaadoptowały budynek darowany przez prywatnego właściciela na cele oświatowe przy ulicy Zielonej 9 . Budynek rozbudowano i oddano do użytku w 1982 r. Przedszkole przeprowadziło się do nowej siedziby. Od tamtej pory
w przedszkolu funkcjonują 3 lub 4 grupy dzieci podzielone wg wieku. Warunki lokalowe i wyposażenie jest systematycznie usprawniane i modernizowane. Nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy przez co rośnie poziom usługi edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.

Bardzo ważnym elementem pracy przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka oraz dobra komunikacja i współpraca z rodzicami. Obecnie bardzo ważną sprawą jest przebudowa części budynku w celu poprawy warunków bezpieczeństwa, higienicznych i organizacji pracy z przedszkolakami. Wykonany projekt budowlany zakłada zwiększenie powierzchni użytkowej, zwiększenie miejsca w szatniach dla dzieci, bezpośredni dostęp do sanitariatów z sal, złamanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, poprawienie ekonomiiogrzewania budynku, poprawienie warunków socjalnych dla pracowników przedszkola.

Mamy nadzieję, że wejście w kolejne 25 lecie istnienia przedszkola na Zielonej przyniesie podjęcie dobrych decyzji Władz i Rady Miasta, które spowodują możliwości modernizacyjne, a co za tym idzie fundusze placówki.