Informacja dla rodziców – otwieranie przedszkola

Premier RP zapowiedział otwarcie przedszkoli, by mogły z nich skorzystać w pierwszej kolejności dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem. Uruchamianie placówek ma odbywać się zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Opublikowane wytyczne są ogólnikowe i nie mają aktualnie oparcia w żadnym przepisie prawnym.

W związku z powyższym, proszę o informację czy chcieliby Państwo skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole (opieka dla dzieci rodziców pracujących).

Informację w formie deklaracji należy przesłać drogą mailową dyrektor@p3.laziska.pl lub poprzez wrzucenie koperty z deklaracją do skrzynki pocztowej przy wejściu do przedszkola do poniedziałku (4 maja br.) do godziny 8.00.

Ostateczna decyzja o otwarciu przedszkola jeszcze nie zapadła. Państwa informacje będą wykorzystane do analizy potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Renata Rim – dyrektor przedszkola

*( Poniższa deklaracja może być napisana odręcznie, nie jest wymagany wydruk, jak również może być wykonane zdjęcie i wysłane na powyższy adres)

Deklaracja

Deklaruję / nie deklaruję* potrzeby skorzystania z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole od 6 maja br. mojemu dziecku w związku z wykonywaniem przeze mnie pracy zawodowej

……………………………………………….. w godzinach od…………..do ………….

(imię i nazwisko dziecka)

…………………………………………………….

podpis rodzica

Łaziska Górne, ……………………

*właściwe podkreślić