Otwieranie przedszkola – pomoc dla rodziców pracujących

Uruchomienie działalności  Przedszkola Nr 3 im. Przyjaciół Przyrody w Łaziskach Górnych
w planowanym terminie od 18.05.2020r. jest podyktowane udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

W sytuacji zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego Przedszkole Nr 3 im. Przyjaciół Przyrody dysponuje maksymalnie 30 miejscami dla dzieci. Ilość miejsc może ulec zmniejszeniu w przypadku zmian kadrowych.

Zainteresowani rodzice są zobowiązani z zapoznaniem się z Zarządzeniem dyrektora przedszkola dotyczącym następujących procedur:

  • Procedury bezpieczeństwa, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID -19  , stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

oraz z wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii.

Rodziców, którzy wcześniej nie deklarowali konieczności opieki, a chcieliby zgłosić dziecko na zajęcia opiekuńcze i spełniają warunki zawarte we wniosku i procedurach prosimy o niezwłoczny, bezpośredni kontakt z dyrektorem przedszkola w terminie do 11 maja 2020r. włącznie.