W marcu jak w garncu

Cała grupa idzie z "wężem" na spacer.

Tematem minionego tygodnia była marcowa pogoda. Dzieci poznały przysłowie „W marcu jak w garncu” i dowiedziały się, co to oznacza. Uczyły się czytać słowo garnek, słońce, chmura, deszcz, śnieg metodą globalną. Słuchały wiersza „Zimno- ciepło” Dominiki Niemiec oraz uczyły się piosenki pt. „Wróbelek”. Przedszkolaki przypomniały sobie nazwy występujących w okresie przedwiośnia zjawisk atmosferycznych tj, deszcz, wiatr, słońce, śnieg, chmury, poznawały oznaczające je symbole graficzne i robiły „marcową zupę pogodową”. Bawiły się w wiatr, dmuchając przez słomki i starając się oddechem przesuwać kawałki waty. Robiliśmy eksperyment z wodą, poznając w ten sposób proces powstawania deszczu. Przypomnieliśmy sobie pojęcia unosić się i opadać oraz ciepłe i zimne. Podczas spaceru po najbliższej okolicy oglądaliśmy niebo, obserwowaliśmy i opisywaliśmy pogodę. Rozmawialiśmy o ubraniach wiosennych i o tym, jak ważna jest troska o własne zdrowie poprzez ubranie się w sposób właściwy do pogody. 🙂