Podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021


1. Ogólny zarys grupy „Jeże”

Grupa szybko się zżyła, większość dzieci bawi się razem, nie ma podziałów, a każdy problem rozwiązujemy wspólnie na tle całej grupy. Większość stanowią chłopcy, przez co „Jeże” należą do bardzo głośnej i aktywnej ruchowo grupy, dzieci mają problem ze słuchaniem i spokojnym porozumiewaniem się (krzyczą do siebie, głośno mówią, dużo rozmawiają, są bardzo aktywne ruchowo).

Rozwój fizyczny

Cała grupa bardzo chętnie bierze udział w zajęciach gimnastycznych, ale niektóre dzieci mają problemy z koordynacją wzrokowo- ruchową, równowagą ciała oraz ruchami naprzemiennymi. Większość grupy poprawie posługuję się przyborami piśmienniczymi oraz nożyczkami. Wszyscy chłopcy bardzo lubią konstruować budowle z klocków LEGO, jest to codzienny element zabawy, mają ogromną wyobraźnię oraz umiejętności konstrukcyjno- wizualno- przestrzenne.

Rozwój poznawczy

Większość grupy chętnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych, udzielają się w rozmowach, ale na zadawane pytania, często odpowiadają chaotycznie, nie czekając na swoją kolej. Dzieci mają problem z układaniem dłuższych wypowiedzi, swobodnym, prawidłowym wysławianiem się. Niektóre dzieci mają problem z koncentracją uwagi podczas zajęć i słuchania bajek.
Grupa nie ma większych problemów dzieleniem słów na sylaby. Duża część grupy ma problemy z określaniem kierunków w przestrzeni oraz rozpoznawaniem prawej i lewej strony. Większość przedszkolaków prawidłowo przelicza w zakresie 1-10 oraz przelicza na zbiorach zastępczych. Dzieci potrafią podać swój adres zamieszkania, dni tygodnia, rozpoznają pory roku, ale często wymieniają je w nieodpowiedniej kolejności.

Rozwój społeczno- emocjonalny

Jeże starają się być wobec siebie serdeczni, ale często w grupie chłopaków dochodzi do starć szczególnie podczas zabaw, nie potrafią się dogadać między sobą i uważają, że zabawki należą do nich bez względu na to czy ktoś w danym momencie się nimi bawi, dochodzi do wyrywania kloców, awantur. Często rozmawiamy o empatii i uczuciach innych dzięki temu dzieci starają się zrozumieć co czuje druga osoba. Grupa niechętnie kosztuje nowych potraw, nie ma większych problemów związanych z samoobsługą i higieną osobistą.

2. Po okresie obserwacji wyłoniłam kierunki pracy z dziećmi, są to obszary nad którymi warto również popracować w domu:

 • Rozwijanie sprawności manualnej (wycinanie, lepienie plasteliną, nawlekanie, kolorowanie, ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie po śladzie itp.)
 • Doskonalenie myślenia logicznego (układanie historyjek obrazkowych, rozwiązywanie zagadek, ćwiczenia typu łączenie w pary, wskazywanie co nie pasuje, klasyfikowanie przedmiotów)
 • Rozwijanie koncentracji uwagi (słuchanie bajek, opowiadań – rozmowa na ich temat, układanie rytmów, gry edukacyjne, memory, double itp.)
 • Rozwijanie pamięci, spostrzegawczości (gry słowne np. gry w przeciwieństwa: zimny-ciepły, zagadki typu: podaj nazwany owoców na literę , zadania polegające na szukaniu różnic na obrazkach, memory itp.)
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych (przeliczanie, określanie położenia przedmiotów – na, pod, za, obok, przed, między, w; prawa, lewa , ręka)
 • Rozwijanie mowy, wzbogacanie zasobu słownictwa (słuchanie bajek, nauka wierszy, wyliczanek, wypowiedzi na temat ilustracji)

3. Wydarzenia w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/21

 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
 • Dzień Chłopaka;
 • Dzień Drzewa- posadzenie borówki amerykańskiej w ogrodzie przedszkolnym;
 • teatrzyk interaktywny „Alicja w Krainie czarów”;
 • uroczysty poranek z okazji Święta Niepodległości;
 • „Kampania 19 dni” – pogadanka na temat przeciwdziałaniu przemocy i krzywdzeniu dzieci, zabawy uczące wyrażania uczuć;
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia;
 • zabawy andrzejkowe- wróżby, zabawy w czarowanie, eksperymenty;
 • Dzień górnika;
 • spotkanie z Mikołajem;
 • Spotkanie z iluzjonistą;
 • Grupowa wigilia;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Bal Przebierańców;
 • Kino sferyczne- film pt. „Patrol Zula”

3. Zapraszam na konsultacje indywidualne w poniedziałki o godzinie 11.30- 12.00