Wojewódzka Akcja informacyjno-edukacyjna „Wirusoochrona” – przedszkola


W naszym przedszkolu przeprowadziliśmy akcję edukacyjną pt. WIRUSOOCHRONA. Głównym celem akcji jest promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i rodziców oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się:

  • jak prawidłowo zadbać o higienę rąk;
  • jakie są podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
  • jakie są podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
  • innych zasad higienicznych (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).