Pasowanie na przedszkolaka cd.

Od 16 listopada do 19 listopada omawialiśmy i uczyliśmy się jak budować bezpieczny świat, świat pełen miłości i szacunku do drugiego człowieka. „Żabki” wzięły udział w „Światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy bowiem, to kolor ostrzegawczy. Podsumowaniem zajęć profilaktycznych było wykonanie plakatu, gdzie dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, odbiły swoją pomarańczową rączkę.