Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola

INFORMACJA O REKRUTACJI
do Przedszkola nr 3 im. Przyjaciół Przyrody
na nowy rok szkolny 2020/2021

Drodzy Rodzice

Informujemy, że wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do naszego PrzedszkolaZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO PRZYJĘCIA.
Rekrutacja przebiega zgodnie z ustalonymi przez Burmistrz Miasta terminami.

Dalsze postępowanie Rodziców Dzieci zakwalifikowanych:

  • Rodzice pobierają ze strony (patrz poniżej) wzór „Oświadczenia woli potwierdzający przez Rodziców Kandydata wolę korzystania z usług przedszkola” .
  • Oświadczenie Rodzice uzupełniają i podpisują, a następnie zeskanowane lub sfotografowane przesyłają na adres e-mailowy: biuro@p3.laziska.pl
    w terminie od 25.03. do 01.04.2020r.

/ Jeżeli Rodzic nie ma powyższych możliwości może przesłać Oświadczenie podpisane w wersji dokumentu Word lub pdf /.

Termin złożenia wersji papierowej Oświadczenia ustalony i podany będzie Rodzicom po ustaniu zagrożenia epidemią.

Jednocześnie informujemy, że 3 kwietnia 2020r. zostanie podana Państwu

LISTA DZIECI RZYJĘTYCH wywieszona w przedsionku naszego przedszkola.

W razie pytań można się kontaktować z Dyrektorem Przedszkola od 8.30 do 14.30 pod numerem tel. 510292182.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia: Renata Rim – Dyrektor Przedszkola

Oświadczenie woli przyjęcia do przedszkola