Kampania Edukacyjna „Mogę zatrzymać smog”.


Przedszkole nasze włączyło się do Kampanii Edukacyjnej „Mogę zatrzymać smog”, której celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie.

Placówki, które zakwalifikowały się do projektu, w tym nasze Przedszkole, mogły otrzymać pomoc rzeczową w postaci oczyszczaczy powietrza.

Udało się! Otrzymaliśmy dwa takie urządzenia. Oczyszczacze powietrza trafiły do sal, w których na bieżąco filtrowane  jest powietrze. O przebiegu projektu, podejmowanych działaniach i zamierzonych efektach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Organizatorem Kampanii jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Departament Projektów Regionalnych.