JESTEM BEZPIECZNA, JESTEM BEZPIECZNY


Drodzy Rodzice!

Tematem minionego tygodnia było bezpieczeństwo. Rozmawialiśmy o tym, jak czujemy się w domu, kto w nim mieszka i jakie są rodzaje domów. Przypominaliśmy sobie, gdzie mieszkamy i zastanawialiśmy się, czy każdemu można podać swój adres zamieszkania oraz jak zachować się, kiedy spotykamy nieznajomą osobę. W celu powtórzenia informacji o adresie warto pokazać dziecku, gdzie jest napisana nazwa ulicy, przy której mieszka, numer domu i numer mieszkania.

Uczyliśmy się, jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy, na drodze, na placu zabaw i w zetknięciu ze zwierzętami. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda przejście dla pieszych i dlaczego trzeba rozejrzeć się przed przejściem przez jezdnię. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób należy zachowywać się, kiedy spotkamy zwierzę, którego nie znamy. Poznaliśmy też numer alarmowy (112) i ćwiczyliśmy rozmowę z dyspozytorem. Warto nauczyć dziecko również numerów na pogotowie (999), straż pożarną (998) i policję (997).

Dzieci bawiły się śpiewając piosenki: Karuzela czeka, Tańczymy labada, Plac zaba; słuchały też wiersza Jana Brzechwy pt. Tom. Poznały wierszyk Dwie myszki Miki i Piki, który pomaga im w nauce zawiązywania sznurówek.

Dzieci odczytywały swoje imiona w czytaniu globalnym. Czytanie globalne imion pozwala dzieciom na lepsze poznanie kolegów i koleżanek z grupy. Dzieci uważnie przyjrzały się charakterystycznej formie każdej litery i rysunkowi całego imienia. Ćwiczyliśmy rozpoznawanie swojej wizytówki, a następnie imion kolegów i koleżanek.

Do prawidłowego rozwoju dziecko potrzebuje mieć możliwość podejmowania swobodnej, niezorganizowanej zabawy. Wpływa ona pozytywnie na jego umiejętności komunikacyjne i społeczne, pozwala rozwijać zdolności poznawcze, wspomaga rozwój fizyczny, kształtuje wyobraźnię i kreatywność. Dlatego w przypadku dziecka w wieku przedszkolnym, jest szczególnie istotne, by dać mu czas na spontaniczną aktywność, którą samodzielnie wymyśla, podejmowaną wraz z rówieśnikami, rodzicami lub indywidualnie. Dobrze jest nie planować dla niego zbyt wielu zorganizowanych aktywności. Jeśli dziecko jest chętne, krótkie zajęcia dodatkowe 1-2 razy w tygodniu w zupełności wystarczą.