Dzień dyni

Grupa dzieci, przed nimi lezą dynie

Dzień dyni.