Dyżur Letni 2020

Uwzględniając sytuację epidemiczną ogłaszam zapisy na dyżur letni dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 3 im. Przyjaciół Przyrody w roku szkolnym 2019/2020, który jest zaplanowany  na okres od 1 lipca do 14 sierpnia 2020r.
Zgłoszenia na dyżur letni (pobrane ze strony) należy przesłać w terminie od 8 do 17 czerwca 2020 r. drogą mailową na adres:
dyrektor@p3.laziska.pl  lub w formie papierowej drogą pocztową lub bezpośrednio do skrzynki pocztowej. Zgłoszenia po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Uprawnione do skorzystania z dyżuru będą dzieci obojga Rodziców/Opiekunów prawnych pracujących i dla których Rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki.

Z powodu sytuacji epidemicznej w przedszkolu obowiązują „Procedury bezpieczeństwa”,
z którymi należy się zapoznać i stosować ( dostępne również na tej stronie ). O wszelkich zmianach dotyczących organizacji dyżuru i rygoru sanitarnego Rodzice będą informowani na bieżąco poprzez stronę internetową.

                                                                                                      Renata Rim