Dyżur letni- sierpień

napisz ważne

DYŻUR LETNI sierpień- P3,  lipiec- P2

Przedszkole nr 3 im. Przyjaciół Przyrody organizuje dyżur letni w terminie 01.08.2022 do 31.08.2022r. dla dzieci, które w roku szkolnym 2021/22 uczęszczają do naszego przedszkola oraz Przedszkola nr 2 Integracyjnego.

Na dyżur letni przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo, którzy nie mają możliwości zapewnić dziecku opieki w tym czasie.

Kartę zgłoszeniową na dyżur w sierpniu 2022r. można pobrać z tablicy ogłoszeń, która umieszczona będzie w korytarzu przedszkolnym. Wypełnioną kartę należy wrzucić do skrzynki(obok tablicy ogłoszeń) lub wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przed głównym wejściem do placówki w terminie od 09.05.2022 do 18.05.2022r.

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci na lipiec 2022 muszą złożyć kartę w Przedszkolu nr 2 Integracyjnym.