DYŻUR LETNI LIPIEC


      Przedszkole nr 3 im. Przyjaciół Przyrody organizuje dyżur letni   w terminie 01.07.2021 do 30.07.2021. dla dzieci, które w roku szkolnym 2020/21 uczęszczają do naszego przedszkola oraz Przedszkola nr 2 Integracyjnego.

Opieka będzie sprawowana zgodnie z Procedurami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na dyżur letni przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych  pracujących zawodowo, którzy  nie mają możliwości zapewnić dziecku opieki w tym czasie.

Chcąc uniknąć przemieszczania się dzieci między placówkami, w związku z zagrożeniem epidemicznym w kraju, zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie konieczności zapisania dzieci na dyżur.

Kartę  zgłoszeniową na dyżur w lipcu 2021r. można pobrać ze strony internetowej www.p3.laziska.pl lub z Przedszkola nr 3 i wypełnioną  przesłać na adres e-mail:  biuro@p3.laziska.pl  lub wrzucić do skrzynki podawczej w placówce w terminie  od 10.05.2021 do 14.05.2021r.

Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.