DBAM O SIEBIE


Drodzy Rodzice!

Podejmowanie wyzwań, zwieńczone sukcesem, podbudują  wiarę dziecka w siebie i zaprocentują
w przyszłości. Większa samodzielność pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie, zarówno w domu jak i w przedszkolu. To, czego najlepiej w danym momencie uczyć dziecko zależy od tego, co już potrafi. Na przykład: dziecku, które samodzielnie zakłada buty, można zwracać uwagę na to, żeby nie myliło prawego z lewym – jeśli nie umie ich rozróżnić, dobrze jest znaleźć metodę rozpoznawania, w zależności od rodzaju butów i możliwości dziecka (miejsce rzepa, obrazek, kształt podeszwy). Dobrze jest powierzyć dziecku pewne obowiązki w domu. Dzięki temu będzie ono czuło się ważne
i będzie się uczyło odpowiedzialności za zlecone zadania. Musi to być czynność, którą dziecko jest w stanie samo lub z niewielką pomocą wykonać: sprzątanie zabawek, nakrywanie lub sprzątanie ze stołu. Po wykonanym zadaniu dobrze jest  dziecko pochwalić.

Nawet jeśli dziecko posiadło już wiele umiejętności i przynajmniej w niektórych dziedzinach jest samodzielne, warto zachęcać je do dalszego rozwoju.

Tydzień w przedszkolu rozpoczęliśmy od świętowania Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka (20 września). Świętowaniu towarzyszyły zawody na piłkach kangurkach, zabawy z chustą animacyjną, nauka piosenki: „Bo przedszkole”,  konkursy. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy Medal Dzielnego Przedszkolaka.

W tym tygodniu, mówiliśmy o częściach ciała i zmysłach, dbaniu o czystość i porządek oraz ochronie środowiska. Dlatego śpiewaliśmy piosenki: Głowa, ramiona, kolana, pięty, iMydło lubi zabawę. Poznaliśmy też wiersze: Brudas Jana Brzechwy, Okulary Juliana Tuwima i Bałagan Hanny Niewiadomskiej.

Dzieci  dorysowywały brakujące części ciała. Uczyliśmy się odróżniania prawej strony od lewej, wskazywaliśmy swoje części ciała i rozmawialiśmy o tym, do czego służą i dlaczego powinniśmy się myć. Uczyliśmy się prawidłowego mycia rąk – dziecko może zaprezentować nową umiejętność rodzicom. Mówiliśmy również o zmysłach. Sprawdzaliśmy, czy zatkanie nosa zmienia smak jedzenia. Warto powtarzać to ćwiczenie w domu – takie zabawy czasem mogą zachęcić dziecko do próbowania nieznanych pokarmów.

Uczyliśmy się, że w przedszkolu wszyscy muszą sprzątać, żeby w sali był porządek. Dowiadywaliśmy się jak oszczędzać wodę. Warto, by dziecko zastosowało przyswojoną wiedzę
w praktyce.