Pierwszy spacer „Biedronek”

Świeci słońce. Dzieci idą w parach po drodze gruntowej obok pola kukurydzy.